1. A gyakorló jégpálya befogadó képessége 30 Fő. A jégpályán egy 50 perces gyakorló vagy edzés blokkban maximálisan 30 fő tartózkodhat.
 2. belépőjegy megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével a létesítményben tartózkodók elfogadják a jégpálya házirendjétés tudomásul veszik, hogy a házirend megsértése esetén a pályát üzemeltető Szolnok Orcas Hockey SE alkalmazottjai ill. tagjai a létesítmény haladéktalan elhagyására kötelezhetik őket.
 3. A jégpálya látogatói csak érvényes támogatói belépőjegy ill tagkártya birtokában léphetnek a pályára.   A létesítmény elhagyása után a támogatói belépőjegy érvényét veszti!
 4. Látogató a támogatóibelépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy a létesítmény területén folytatott sporttevékenységek során szerezhető sérülések és egyéb káresemények kockázatával kifejezetten tisztában van. A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja.Üzemeltető a sporttevékenységek végzése során szerzett sérülések és egyéb káresemények vonatkozásában felelősségét kizárja.
 5. A pályára belépni és azt elhagyni csak a kijelölt útvonalon keresztül lehet. A palánkon átmászni, arra felülni SZIGORÚAN TILOS! A pálya be- és kijárata előtti teret illetve a palánkajtókat az akadálytalan közlekedés biztosítása érdekében kérjük szabadon hagyni!
 6. A gyakorló jégpálya területén korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni csak a gumiszőnyeggel ellátott helyeken szabad, egyéb helyeken tilos! A gumiszőnyeggel ellátott helyeken kívül az arra kijelölt helyen korcsolyában csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni. Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét a látogató köteles megtéríteni.
 1. A gyakorló jégpálya nyitvatartásáról, illetve a támogatói belépőjegyek árairól a korcsolyázni szándékozók a létesítményben kihelyezett tábláról illetve a jégpálya honlapján kaphatnak információt.  www.szoljeg.huill. www.szolnokorcas.com    
 2. A jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenkinek kötelessége elhagynia a pálya területét.
 3. A jégfelújitás gyakoriságát és idejét a jégfelület állapotától függően az üzemeltető határozza meg. A jégfelújítás ideje alatt a pályán tartózkodni szigorúan tilos!
 4. A jégpálya használatakor kesztyű (lehetőleg nem szövet) és merevfalú fejvédő viselése KÖTELEZÖ, valamint 10 éven aluli gyermekek számára védősisak használata kötelező.
 5. A jégpályát 10 éven aluli gyermek csak nagykorú  felügyelete mellett használhatja. A jégpályán 6 éven aluli gyermek a jégre csak nagykorú (szülő, egyenesági rokon, szakképesítéssel rendelkező oktató) kíséretében léphet!
 6. Az elkerített részeken (oktatás, gyermekek részére, stb.) csak a jogosultságot igazolni tudó SE tagok és az oda beosztot SE alkalmazott és Tagok , valamint oktatók tartózkodhatnak!
 7. A jégpályán korcsolya oktatást csak a Szolnok Orcas Hockey SE edzői ill. oktatói folytathatnak.
 8. A jégpályán a korcsolyázóknak a kijelölt menetiránynak megfelelően kell haladniuk (amely alapvetően az óramutató járásával ellentétes irányt jelenti). Mások testi épségét veszélyeztetni, másokat zavarni tilos!
 9. Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat.A jégpályára ételt, italt felvinni szigorúan tilos!
 10.  A Szolnok Orcas Hockey SE engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.) tiltott szerencsejáték, hang és képanyag készítése tilos! A jégpálya látogatói tudomásul veszik és elfogadják, hogy a pálya területén készült fényképeket a www.szoljeg.hu ill. www.szolnokorcas.com oldalon az üzemeltető felhasználhatja.
 11. A jégpálya területén elhelyezett tárgyakért (pl: öltözőben, fogasokon hagyott csomagokért, ruhákért stb.) az üzemeltető NEM vállal felelősséget. Az elhagyott, talált tárgyakat kérjük haladéktalanul szíveskedjenek leadni a pénztárban!
 12. A jégpálya területére élőállatot bármilyen formában (szájkosárral, pórázon, ölben, dobozban stb.) behozni tilos!
 1. A létesítmény teljes területén és a létesítmény körül 5 m–es körzetben dohányozni tilos!
 2. A jégpályán telefonálni fokozottan balesetveszélyes, ezért TILOS!
 3. A jégre cipővel, koronggal, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni SZIGORÙAN TILOS!
 4. Csoportos játékokat csak abban az esetben lehet játszani ha a jégen tartózkodó edző ill. oktató engedélyezi.
 5. A jégpálya területén a támogatói korcsolyázás időtartama alatt tilos csoportos játékot (jégkorong bármely formája,fogócska, labdajátékok, koronggal való foci vagy egyéb játék stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni.
 6. A létesítmény területén mindennemű rongálás (pl: a jégfelület szándékos megrongálása ún. sarkantyúzással, palánkok és öltöző összefirkálása, stb.) a látogató anyagi felelősségével jár.

 Jégfelület bérlésére vonatkozó kiegészítő szabályok

   22. A jégfelület bérlési időpontjának betartása (előre foglalás) kötelező!
   23. A bérleti díj 50 perc  jéghasználatot és 10 perc jégkészítést tartalmaz, a jégkészítés kezdetére a pályát el kell hagyni!
   24. Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 5 perccel, mérkőzés előtt 15 perccel van lehetőség.
   25. Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére.
   26. Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak jégpályán,az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata.
   27. A jégpályákon hockey mérkőzést csak a Szolnok Orcas Hockey SE szervezésében lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően orvost ill. elsősegélynyújtót biztosítani kell.

A házirendben foglalt szabályok megsértése – esettől függően – felelősségre vonást, illetve a jégpályáról való kitiltást vonhat maga után.