1. belépőjegy/bérlet megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével a létesítményben tartózkodók elfogadják a jégpálya házirendjét és tudomásul veszik, hogy a házirend megsértése esetén a pályát üzelemtető Szolnok Jégsport Kft. alkalmazottjai a létesítmény haladéktalan elhagyására kötelezhetik őket.
 1. A jégpálya látogatói csak érvényes belépőjegy/bérlet birtokában léphetnek a pályára.   A létesítmény elhagyása után a belépőjegy érvényét veszti!
 1. Látogató a belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy a létesítmény területén folytatott sporttevékenységek során szerezhető sérülések és egyéb káresemények kockázatával kifejezetten tisztában van. A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja. Üzemeltető a sporttevékenységek végzése során szerzett sérülések és egyéb káresemények vonatkozásában felelősségét kizárja.
 1. A pályára belépni és azt elhagyni csak a kijelölt kapun keresztül lehet. A palánkon átmászni, arra felülni SZIGORÚAN TILOS! A pálya be- és kijárata előtti teret illetve a palánkajtókat az akadálytalan közlekedés biztosítása érdekében kérjük szabadon hagyni!
 1. A sátorban korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni csak a gumiszőnyeggel ellátott helyeken szabad, egyéb helyeken tilos! A gumiszőnyeggel ellátott helyeken kívül az arra kijelölt helyen korcsolyában csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni. Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét a látogató köteles megtéríteni.
 1. A jégpálya nyitvatartásáról, illetve a belépőjegyek árairól a korcsolyázni szándékozók a létesítményben kihelyezett tábláról illetve a jégpálya honlapján kaphatnak információt.  www.szoljeg.hu     
 1. A jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenkinek kötelessége elhagynia a pálya területét.
 1. A jégfelújitás gyakoriságát és idejét a jégfelület állapotától függően az üzemeltető határozza meg. A jégfelújítás ideje alatt a pályán tartózkodni szigorúan tilos!
 1. A jégpálya használatakor kesztyű (lehetőleg nem szövet) viselése KÖTELEZÖ, sapka viselése, valamint 10 éven aluli gyermekek számára védősisak használata ajánlott.
 1. A jégpályát 10 éven aluli gyermek csak nagykorú  felügyelete mellett használhatja. A jégpályán 6 éven aluli gyermek a jégre csak nagykorú (szülő, egyenesági rokon, szakképesítéssel rendelkező oktató) kíséretében léphet!
 1. Az elkerített részeken (oktatás, gyermekek részére, stb.) csak a jogosultságot igazolni tudó látogatók és az oda beosztot dolgozók, valamint oktatók tartózkodhatnak!
 1. A jégpályán üzletszerű korcsolya oktatást csak a jégpályával szerződésben álló oktatók folytathatnak.
 1. A jégpályán a korcsolyázóknak a kijelölt menetiránynak megfelelően kell haladniuk (amely alapvetően az óramutató járásával ellentétes irányt jelenti). Mások testi épségét veszélyeztetni, másokat zavarni tilos!
 1. Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat.  A jégpályára ételt, italt felvinni szigorúan tilos!
 1. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.) tiltott szerencsejáték, hang és képanyag készítése tilos! A jégpálya látogatói tudomásul veszik és elfogadják, hogy a pálya területén készült fényképeket a www.szoljeg.hu oldalon az üzemeltető felhasználhatja.
 1. A jégpálya területén elhelyezett tárgyakért (pl: öltözőben, fogasokon hagyott csomagokért, ruhákért stb.) az üzemeltető NEM vállal felelősséget. Az elhagyott, talált tárgyakat kérjük haladéktalanul szíveskedjenek leadni a pénztárban!
 1. A jégpálya területére élőállatot bármilyen formában (szájkosárral, pórázon, ölben, dobozban stb.) behozni tilos!
 1. A létesítmény teljes területén dohányozni tilos!
 1. A jégre cipővel, koronggal, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni SZIGORÙAN TILOS!
 1. A jégpályán telefonálni fokozottan balesetveszélyes, ezért TILOS!
 1. Csoportos játékokat csak abban az esetben lehet játszani ha a jégen jelen lévők valamennyien részt kívánnak venni benne.
 1. A jégpálya területén a közönségkorcsolyázás időtartama alatt tilos csoportos játékot (jégkorong bármely formája,fogócska, labdajátékok, koronggal való foci vagy egyéb játék stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni.
 1. A létesítmény területén mindennemű rongálás (pl: a jégfelület szándékos megrongálása ún. sarkantyúzással, sátor összefirkálása, stb.) a látogató anyagi felelősségével jár.

Jégfelület bérlésére vonatkozó kiegészítő szabályok


 1. A jégfelület bérlési időpontjának betartása (előre foglalás) kötelező!
 1. A bérleti díj 50 perc  jéghasználatot és 10 perc jégkészítést tartalmaz, a jégkészítés kezdetére a pályát el kell hagyni!
 1. Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 30, mérkőzés előtt 90 perccel van lehetőség.
 1. Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére.
 1. Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak jégpályán,az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata.
 1. A jégpályákon mérkőzést csak előzetes egyeztetés után lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően orvost biztosítani kell.

A házirendben foglalt szabályok megsértése – esettől függően – felelősségre vonást,

illetve a jégpályáról való kitiltást vonhat maga után.